Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna stránka obce Pata

Kultúrne podujatia

Predvečer 1. Mája

máj

FC Pata Vás srdečne pozýva 30. 4. 2017 t. j . v nedeľu od 16.00 hod na oslavy predvečera 1. mája, ktoré sa uskutočnia na ul. obchodná pri "Kasíne" a bude pripravený bohatý program. Vystúpia: 
- ...viac...

Zverejnené 27.4.2017
Aktualizované: 28.4.2017 Vyprší o 2 dni.


 

Nedvědovci

Nedvědovci

Obecný úrad v Pate Vás pozýva na koncert Nedvědovcov, ktorý sa uskutoční dňa 14. 5. 2017 o 18.00 hod v Kultúrnom dome v Pate.
Cena vstupenky na mieste je 12,00 EUR,
cena vstupenky  v pred ...viac...

Zverejnené 10.4.2017 Vyprší o 16 dní.


 

všeobecné oznamy

Cyklotrialová dráha

cyklista

Výzva všetkým ochotným rodičom!

Vážení rodičia,
v snahe vytvoriť nové športové príležitosti pre naše deti, aby namiesto trávenia mnohých hodín pri počítačoch a televízii strávili ...viac...

Zverejnené 27.4.2017


 

Sereď maratón

sereďmaratón

Pozývame Vás na 12. ročník verejných cyklistických pretekov mužov a žien s hromadným štartom.
 
viac...

Zverejnené 26.4.2017 Vyprší o 23 dní.


 

Zvoz odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že zvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo zakúpených hnedých smetných nádob sa uskutoční dňa 27. 4. 2017 t. j. vo štvrtok. Preto Vás žiadame, aby ste svoje nádoby vylož ...viac...

Zverejnené 25.4.2017


 

Rozkopávka

Západoslovenská distribučná, a. s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako stavebník líniovej stavby "Dom smútku Pata, prepojenie TS, VNK, TS" usktuční od 24. 4. 2017 do 19. 5. 2017 rozpokpávku ulíc Krátk ...viac...

Zverejnené 24.4.2017 Vyprší o 21 dní.


 

Zmena otváracích hodín na Zbernom dvore v Pate

otváracie hodiny.JPG

Obecný úrad v Pate Vám oznamuje, že od 25. 4. 2017 bude zmenená otváracia doba na Zbernom dvore odpadu v obci Pata nasledovne: 
 

viac...

Zverejnené 21.4.2017


 

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad a elektroodpad
Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľst ...viac...

Zverejnené 20.4.2017 Vyprší o 1 deň.


 

Dodatok č. 1 k VZN 7/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce P A T A na rok 2017

Zverejnené 10.4.2017


 

Metodický pokyn na napúšťanie vody do bazénov z verejného vodovodu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. odštepný závod Galanta vydal dňa 3. 4. 2017 nasledovný metodický pokyn na napúšťanie vody do bazénov z verejného vodovodu. 
viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Pate

Obec Pata v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výko ...viac...

Zverejnené 5.4.2017


 

Označenie nádob na zber TKO a systém separovaného zberu v obci Pata

Od 1.1.2017 sa zavádza na území obce Pata Nálepkový systém zberu tuhého komunálneho odpadu. Vyvážať sa budú iba smetné nádoby označené žltou kontrolnou známkou. Počet smetných nádob sa určuje podľa po ...viac...

Zverejnené 13.1.2017


 

rekultivácia vedľajšieho ihriska

Obecný úrad oznamuje občanom, že od dnes 18. 10. 2016 až do odvolania je uzatvorené vedľajšie ihrisko na športovom areáli v Pate z dôvodu prebiehajúcej rekultivácie ihriska.
viac...

Zverejnené 18.10.2016


 

separovanie v obci Pata

Vážení občania, 
od 1. 1. 2016 nabudol účinnosť nový zákon č. 79/2016 Z. z. o odpadoch. Podľa uvedeného zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu bio ...viac...

Zverejnené 2.6.2016
Aktualizované: 4.7.2016


 

dnes je: 28.4.2017

meniny má: Jarmila

webygroup
ÚvodÚvodná stránka