Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivostiVytlačiť
 

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pata.

 

 

V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci OP IROP 2014-2020, mieni obec Pata predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

 

Realizácia projektu bude zahŕňať aktivity:

 

- rekonštrukcia objektu existujúceho zdravotného strediska v rozsahu stavebných úprav vnútorných a vonkajších priestorov, nadstavby a prístavby objektu

- zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,

- dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

- budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry ambulancií a spoločných priestorov vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia

- zabezpečenie plnej bezbariérovosti objektu

- opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

 

V súvislosti s minimálnymi a následne odporúčanými požiadavkami na charakter služieb budúceho CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre:

 

  • 1 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupného v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku
  • lekára, alebo lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupných v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku
  • 1 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupného v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku
  • 1 lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo dostupného v CIZS v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku

-    lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku 

-    lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára

-    iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, odberové pracovisko, stacionár , liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ )

-    sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity a pod., ďalšie súvisiace sociálne služby, odborné a ďalšie činnosti (napr. služba včasnej intervencie, sprostredkovanie tlmočenia, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívne aktivity, utváranie podmienok na vzdelávanie, utváranie podmienok na záujmovú činnosť )

 

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 08/2019 – 01/2021 s následným spustením prevádzky k 02/2022 a 100% - ným personálnym obsadením kapacít najneskôr  k 02/2023. 

V prípade záujmu zo strany lekárov, alebo poskytovateľov sociálnych služieb   o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS je nutné kontaktovať starostu obce prostredníctvom verejne prístupných kontaktných údajov, ktorý poskytne záujemcom detailnejšie informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

 

Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je 1.6.2018. Z uvedeného dôvodu odporúčame potenciálnym záujemcom o pôsobenie v CIZS prejaviť záujem najneskôr v I.polovici mája 2018, aby bolo možné vyjasniť si všetky podrobnosti ohľadom ich účasti v projekte CIZS.

 


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka