Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evakuácia

Evakuácia obyvateľstva

 

Evakuácia patrí medzi základné druhy kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, že evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie upravuje podrobnosti o plánovaní, riadení a zabezpečovaní evakuácie a o plnení úloh a vykonávaní opatrení spojených s evakuáciou.

Evakuácia sa vykonáva:

a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,
b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.
 

Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Obyvateľstvo sa vyrozumieva o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Každý evakuovaný si môže vziať so sebou iba obmedzené množstvo vecí na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb.

 

EVAKUAČNÁ BATOŽINA


Hmotnosť batožiny môže byť najviac

 

1. 25 kg u dospelej osoby,

2. 15 kg u dieťaťa,

3. 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

 

 

Odporúčaný obsah batožiny:

 

1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti,

2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,

3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,

4. predmety osobnej hygieny,

5. vrecková lampa,

6. prikrývka alebo spací vak,

7. náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,

8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.

 

Evakuácia sa plánuje a  zabezpečuje:

 

A) z okolia jadrového zariadenia a to

1. z pásma A ( do 5 km ) pre všetko obyvateľstvo,

2. z pásma B ( od 5 do 21 km ) pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva,

3. z bližšie ohrozeného územia, ktoré na základe zistenej meteosituácie predstavuje celé pásmo A a päť sektorov v pásme B, pričom stred prostredného z nich je orientovaný v smere prízemného vetra pre ohrozenú časť obyvateľstva,

 

 

Na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR), č. 191/220-70/2007 zo dňa 17.1.2007 je za účelom plánovania opatrení na ochranu obyvateľstva pri havárii JE V-2 Jaslovské Bohunice vymedzený 21 km okruh oblasti ohrozenia.

Na zabezpečenie a realizáciu systémového a postupného zavádzania opatrení na ochranu obyvateľstva pre prípad havárie sa oblasť ohrozenia člení:

na pásmo A do 5 km, B od 5 do 21 km od zdroja v Bohuniciach,

na 16 sektorov s veľkosťou stredového uhla 22,5° pričom stred prvého sektora je orientovaný na sever.

 

B) z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo inej mimoriadnej udalosti

spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky alebo biologickej nebezpečnej látky,

 

C) z územia ohrozeného prielomovou vlnou pri havárii na vodnej stavbe,

 

D) z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy, katastrofy alebo teroristického

útoku,

 

E) z územia určeného na zabezpečovanie úloh obrany štátu v čase vojny a vojnového stavu.

 

 

Riadenie a zabezpečovanie evakuácie

 

Vykonáva sa na základe vopred spracovaných plánov evakuácie okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na evakuácii. V objekte riadi evakuáciu právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ prostredníctvom štábu CO. V obci riadi a zabezpečuje evakuáciu starosta obce prostredníctvom evakuačnej komisie obce. V okrese riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta okresného úradu prostredníctvom evakuačnej komisie okresu, ak je potrebné vykonať evakuáciu mimo územie obce v rámci územia okresu.


  

 


 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka