Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Pata » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 287
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
44/2018Katarína Búranová, Pod Vinohradmi 345/25, 925 53 PataZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena par. č. KN-C 1758 o výmere 2130m2 - orná pôda0,00 €25.7.2018nestanovený
43/2018KOODIS spol. s r. o., P. Pázmánya 49/3Mandátna zmluva č. 09/2018Poskytnutie služieb stavebného dozora na stavbe:Kultúrno-spoločenská budova - zvýšenie energetickej účinnosti12 300,00 €7.8.2018nestanovený
41/2018Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevkuposkytnutie finančného príspevku na podporu projektu Patanská svadba 750,00 €26.7.2018nestanovený
42/2018Ján Hulej, Belá 343, 038011 Belákúpna zmluvajednonápravový nízkoplošinový traktorový príves NP251 400,00 €28.7.2018nestanovený
40/2018Štefan Martinka, Stará Poštová 490, 925 53 PataZmluva o dieloOprava hasičského auta 150,00 €18.7.2018nestanovený
39/2018Lukáš Kukla, Školská 239/23, 925 53 PataKúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremenaPrevod vlastníctva časti pozemku p. č. 380/4 záhrada o výmere 31m2 a zriadenie vecného bremena na parcelách 380/2 záhrada a 379/1 záhrada. 465,00 €27.6.2018nestanovený
38/2018Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, BratislavaZmluva o poskytnutí NFPÚprava zmluvných podmienok na realizáciu aktivít projektu Predchádzanie vzniku BRK odpadov v obci Pata96 683,00 €27.6.2018nestanovený
37/2018Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, BratislavaZmluva o poskytnutí NFPÚprava zmluvnýchp odmienok na realizáciu aktivít projektu Kultúrno-spoločenská budova zvýšenie energetickej účinnosti 786 058,16 €27.6.2018nestanovený
36/2018Stavomal Invest, s.r.o., Z. Kodálya 779/9, 924 01 GalantaZmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osobyZriadenie vecných bremien na pozemkoch p. č. 4213/199, 4213/63, 4221/100 za účelom pripojenia stavby NSO Pata k distribučnej sústave.0,00 €15.6.2018nestanovený
35/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 58021 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na zabezpečenie vybavenia DHZO5 000,00 €8.6.2018nestanovený
34/2018VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 92 Bratislava 25Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeVyplňovacie právo k blankozmenke č. 682/2018/D0,00 €5.6.2018nestanovený
33/2018SME EURÓPA, o. z., Donnerova 5, 841 04 BratislavaZmluva o spolupráciposkytnutie poradenstva pri spracovaní Projektového zámeru a žiadosti o NFP na projekt Dodávka služieb pre projektové riadenie v rámci výzvy CIZS4 500,00 €5.6.2018nestanovený
32/2018Ing. arch. Ľubor Nešťák - "LINEX"Zmluva o dieloVypracovanie a odovzdanie architektonickej štúdie a PD pre stavené povolenie v rozsahu realizácie CIZS v Pate14 800,00 €8.6.2018nestanovený
31/2018VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 92 Bratislava 25Zmluva o termínovanom úvere č. 386/2018/UZposkytnutie úveru za účelom financovania oprávnených (spolufinancovanie) a neioprávnených výdavkov projektu z názvomKultúrno-spoločenská budova, zvýšenie energetickej účinnosti 237 001,79 €18.5.2018nestanovený
30/2018REJK-NET s.r.o., Mierová 1033, 925 52 ŠoporňaZmluva o nájmeumiestnenie mikrovlných antén na komín starej budovy ZŠ v Pate.0,00 €27.4.201825.4.2033
Položky 61-75 z 287
ÚvodÚvodná stránka