Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady: 

listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
občiansky preukaz, u cudzincov pas.

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného úradu! 
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť. 
Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. 
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 1,50 € za každý podpis.

Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Vybavuje: Dana Trubačová, tel.: 031/7020092, e-mail: dana.trubacova@obecpata.sk

Doba vybavenia: na počkanie.


 

Osvedčovanie listín 

Potrebné doklady:

originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Poplatok: 1,50 € za každú, aj začatú stranu.

Vybavuje: Dana Trubačová, tel.: 031/7020092, e-mail: dana.trubacova@obecpata.sk

Doba vybavenia: na počkanie.


 

Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave 


Tlačivá žiadostí na výpis alebo na odpis z RT sú k dispozícii na matričnom úrade v Pate.

Potrebné doklady:

občiansky preukaz,
kolková známka v hodnote 4 € pre Generálnu prokuratúru SR v Bratislave.

Poplatok: 1,50 €.

Vybavuje: Dana Trubačová, tel.: 031/7020092, e-mail: dana.trubacova@obecpata.sk

Doba vybavenia na Obecnom úrade v Pate: 2-3 týždne

 

Služba Výpis alebo odpis z registra trestov je dostupná na počkanie na pobočkách pošty:

- Sereď 1,2 ,

- Galanta 1,

- Sládkovičovo,

- Veľké Úľany.  


 

dnes je: 19.2.2018

meniny má: Vlasta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka