Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom nebytových priestorov

Prenájom nebytových priestorovVytlačiť
 

onuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Pata formou priameho nájmu.

 Obec Pata v súlade so zákonom NR SR č. 507/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, vyhlasuje ponuku na prenájom následných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu :

  • nebytové priestory na účely zriadenia ordinácie praktického lekára pre dospelých v budove Obecného zdravotného strediska súpisné č. 413/14 o výmere 76 m2.
  • pozemku ležiaci na p. č. 6095/1 vo výmere 127m2 slúžiaci ako parkovisko.

Doba nájmu : 10 rokov

Budúci nájomca si bude uhrádzať všetky náklady spojené s predmetom nájmu ( náklady na vykurovanie, vodné, stočné, elektrickú energiu, odvoz TKO). Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné ponuky – žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, doklad o odbornej spôsobilosti obci Pata, na Obecný úrad v Pate, Hlohovecká 103/69, 925 53  Pata. počas 30 dní od zverejnenia tejto ponuky, t.j. do 17. 11. 2017 do 12:00 hod. V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu, účel nájmu, dobu nájmu. Obálku je potrebné označiť : „Výberové konanie - prenájom –neotvárať“. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční komisionálne na Obecnom úrade v Pate, po 31 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce Pata.

Upozornenie : Žiadosti o prenájom doručené pred zverejnením tejto ponuky alebo po 30 dňoch od jej zverejnenia nebudú akceptované. Prehliadku ponúkaných priestorov zabezpečia zamestnanci obecného úradu v Pate po dohode so záujemcom. Konkrétny nebytový priestor bude prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, alebo v odôvodnených prípadoch komisia - obecné zastupiteľstvo vyberie nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu, činnosti nájomcu potrebnej pre občanov obce Pata. V prípade, že sa o konkrétny nebytový priestor uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou. Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel starostom obce, na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce do 14 dní od ukončenia výberu. Doplňujúce informácie poskytne obecný úrad v Pate, tel. č. 0911 663 065.

 

 

 V Pate, 18. 10.2017

 

                                                                                     PaedDr. Jozef Berčík, PhD. v. r.

                                                                                              starosta obce Pata

Súbor na stiahnutie ponuka nájom.pdf ponuka nájom.pdf (196.4 kB)

 
 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka