Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UPOZORNENIE pre nájomcov hrobových miest

UPOZORNENIE pre nájomcov hrobových miestVytlačiť
 

U P O Z O R N E N I E

Upozorňujeme nájomcov hrobových miest, že v zmysle platného prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Pata, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Pate dňa 30.5.2016 uznesením č.25/OZ-2016 je povolené realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia    prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka, náhrobnej dosky hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta.

Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska  t.j. na Obecnom úrade v Pate pred ich uskutočnením! Prevádzkovateľ pohrebiska vydá nájomcovi povolenie na vybudovanie obruby hrobu a osadenie náhrobného pomníka.

Nájomca je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť skončenie prác do 24 hodín. Po ukončení stavebných alebo kamenárskych prác je nájomca povinný dať okolie hrobového miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady do 3 pracovných dní. Ak sa tak nestane, prevádzkovateľ cintorína dá okolie do pôvodného stavu do 24 h a práce, ktoré bolo potrebné vykonať budú fakturované nájomcovi hrobového miesta.

Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom stavebných úprav je povinný nájomca hrobového miesta bezodkladne vyviezť z areálu cintorína na vlastné náklady. Je vyslovene zakázané likvidovať stavebný odpad odpratávaním do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli cintorína.

Stavebné úpravy v areáli cintorína Pata je možné vykonávať len v dňoch pondelok až sobota v čase od 8,00 do 17,00 hod. V dňoch pracovného pokoja a vo sviatky je zakázané vykonávať akékoľvek stavebné práce!

Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia, vysádzať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

 

 


 
 

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka