Prechod na navigáciu block menu

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Pata » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 220
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
36/2018Stavomal Invest, s.r.o., Z. Kodálya 779/9, 924 01 GalantaZmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osobyZriadenie vecných bremien na pozemkoch p. č. 4213/199, 4213/63, 4221/100 za účelom pripojenia stavby NSO Pata k distribučnej sústave.0,00 €15.6.2018nestanovený
35/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 58021 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na zabezpečenie vybavenia DHZO5 000,00 €8.6.2018nestanovený
34/2018VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 92 Bratislava 25Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeVyplňovacie právo k blankozmenke č. 682/2018/D0,00 €5.6.2018nestanovený
33/2018SME EURÓPA, o. z., Donnerova 5, 841 04 BratislavaZmluva o spolupráciposkytnutie poradenstva pri spracovaní Projektového zámeru a žiadosti o NFP na projekt Dodávka služieb pre projektové riadenie v rámci výzvy CIZS4 500,00 €5.6.2018nestanovený
32/2018WEBY Group, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečení ochrany osobných údajov.0,00 €5.6.2018nestanovený
31/2018VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 92 Bratislava 25Zmluva o termínovanom úvere č. 386/2018/UZposkytnutie úveru za účelom financovania oprávnených (spolufinancovanie) a neioprávnených výdavkov projektu z názvomKultúrno-spoločenská budova, zvýšenie energetickej účinnosti 237 001,79 €18.5.2018nestanovený
30/2018REJK-NET s.r.o., Mierová 1033, 925 52 ŠoporňaZmluva o nájmeumiestnenie mikrovlných antén na komín starej budovy ZŠ v Pate.0,00 €27.4.201825.4.2033
29/2018REJK-NET s.r.o., Mierová 1033, 925 52 ŠoporňaZmluva o poskytovaní služiebSpráva programovej výbavy a správa siete0,00 €27.4.201825.4.2022
28/2018Cesty Nitra, a. s., Murgašova 6, 949 78 NitraZmluva o dieloOprava MK Majerská 103 913,51 €10.5.2018nestanovený
27/2018Západoslovenská distribučná, 91647 BratislavaZmluva o zriadení vecných bremienzriadenie vecných bremien - katastrálne územie Pata, Obec Pata4 240,00 €26.4.2018nestanovený
26/2018rímsko-katolícka cierkev, farnosť PataZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na základe VZN č. 2/2017 z rozpočtu obce Pata na rok 20183 400,00 €11.4.2018nestanovený
25/2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácioudodávka vody z verejného vodovodu Sereďská0,00 €11.4.2018nestanovený
24/2018Veronika Gerinerová, PataZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na základe VZN č. 2/2017 z rozpočtu obce Pata na rok 2018 200,00 €30.3.2018nestanovený
23/2018Šport Projekt s.r.o., H. Meličkovej 15, 841 05 BratislavaZmluva o dieloZastrešená tribúna na vonkajšie ihriská a športoviská33 347,81 €24.3.2018nestanovený
22/2018DHZ PataZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na základe VZN č. 2/2017 z rozpočtu obce Pata na rok 2018 500,00 €9.3.2018nestanovený
Položky 1-15 z 220
ÚvodÚvodná stránka