Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Stanovy, činnosť a rokovací poriadok obecných konaní

Komisie vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce. 

Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Pate, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 


 

Komisie pri OZ

Komisia pre výstavbu a životné prostredie

Predseda: Ing. Daniel Čelár
Členovia: Ing. Viliam Tomša, Ivan Lukáč
Zapisovateľka: Mária Hercegová

Náplň: Vyjadrenia k investičným akciám, ochrana životného prostredia.

 

Sociálna komisia

Predseda: Bc. Viktor Moravec
Členovia: Ing. Viera Lukáčová, Ľubica Javorová, Anežka Jávorová
Zapisovateľka: Mgr. Sylvia Korcová

Náplň: Riešenie a príprava sociálnej problematiky v obci. Vyjadrenia k sociálnym programom obce. 

 

Komisia pre verejný poriadok

Predseda: Kamil Mišovič
Členovia: Marek Bubla, Ing. Roman Jaška
Zapisovateľka: Ing. Silvia Borkovičová

Náplň: Dohľad nad verejným poriadkom obce, riešenie priestupkových konaní.

 

Finančná komisia

Predseda: Ing. Monika Kyselicová
Členovia: Ing. Miroslav Kyselica, Ing. Bohumil Práznovský
Zapisovateľka: Ing. Petra Šottníková

Náplň: Príprava a plánovanie rozpočtu, nakladanie s majetkom obce

 

Komisia pre kultúru, šport a mládež

Predseda: Štefan Hubinák
Členovia: Ing. Iveta Berčíková, Mgr. Jana Martinková, Blažena Paldanová,
Ing. Ľubomír Ševčovič, Mgr. Daniel Varga, Marián Paldan, Jozef Berčík, ml.
Zapisovateľka: Ľubica Horváthová

Náplň: Príprava a organizácia kultúrnych, športových podujatí a práca s mládežou.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka